Sto let autobusové dopravy na Novoměstsku 1920 - 2020

Doporučená cena: 490 Kč

Autor: Martin Prouza, Helena Rezková

Vydavatel: Helena Rezková, 1. vydání 2020

Grafika:  Jiří Blahuš - AXA, Hradec Králové

ISBN: 978-80-88182-16-0


Sto let autobusové dopravy na Novoměstsku 1920 - 2020

Pozoruhodné kulaté „dopravní“ výročí připomíná nová kniha nazvaná Sto let autobusové dopravy na Novoměstsku. Právě před sto lety, přesně 18. září 1920, byla totiž zahájena první autobusová doprava v severovýchodní části Královéhradeckého kraje, a to na lince Nové Město nad Metují – Jaroměř – Velichovky. Autor knihy Martin Prouza k tomu podotýká: „Novoměstsko v pojetí historie autobusové dopravy není ale oblast vůbec zanedbatelná. Rozsah novoměstských linek postupem let narůstal a už za první republiky zahrnul oblast od Kyšperku (dnešního Letohradu), Žamberku, Broumova, Úpice, Hradce Králové, Královédvorska, Dobrušska, Jaroměřska a Rychnovska, tedy více než poloviny území dnešního Královéhradeckého kraje.“

 

V knize je zaznamenána jak prvorepubliková dopravní historie, kdy v této oblasti obsluhovaly linky jak poštovní autobusy, tak velký počet soukromých dopravců. Neméně zajímavá je i následující etapa vývoje zestátněné dopravy po roce 1949. Třetí velkou etapou je pak období po roce 1989 až do dnešních dnů, kdy se doprava překlápí do nejmodernější etapy a linky se znovu vrátily do rukou soukromých dopravních firem. 

Agentura Regiona - kompletní mediální služby pro firmy, města i malé obce. S námi budete na očích.
© 2011  |  Regiona  |  Helena Rezková, Vlkov 114, 551 01 Jaroměř  |  +420 725 005 606  |  hrezkova@seznam.cz