Helena Rezková, vydavatelka a starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy

Helena Rezková žije ve Vlkově u Jaroměře. Původním povoláním zootechnička se v roce 1994 úplnou náhodou vydala na dráhu novinářky v celostátním tisku, a to v Zemských novinách. Po sedmi letech se stala redaktorkou a posléze šéfredaktorkou týdeníku Radnice, který vydává město Hradec Králové.

 

V roce 2009 Helena Rezková založila vlastní vydavatelství. „Vydavatelství Regiona jsem založila v roce 2009 a zpočátku jsem se zaměřovala na vydávání knih o historii Hradce Králové. Zde mě zlákalo zpracovat celoživotní dílo badatele Zdeňka Doubka. Spolu jsme během pěti let sepsali a vydali sedm knih, které měly u čtenářů velký úspěch.“

 

V Hradci Králové také uspořádala tři úspěšné ročníky akce nazvané „Hradec neznámý“. Postupně se její vydavatelství dostalo do širšího povědomí, a tak v posledních letech rozšiřuje svoje aktivity na celý Královéhradecký kraj, Krkonoše i vydávání knih pro děti, poezii a další publikace regionálních autorů.

 

Některé z knih mají i celostátní působnost. Zejména u publikací z regionální historie je nejen vydavatelkou, ale také autorkou nebo spoluautorkou a fotografkou. Dosud vydala 35 knih.

 

„V posledních letech vydávám též velmi oblíbené stolní kalendáře sestavené z historických pohlednic regionu, pohlednice pro obce, zpracovávám například i firemní časopisy. Velkým autorským počinem bylo v roce 2018 například vydání knihy Nebylo jim souzeno žít, která mapuje převážně neznámé osudy popravených a umučených členů Sokola za 2. světové války v oblasti Podkrkonoší. K této tematice jsme se spoluautorkou Pavlínou Špatenkovou uspořádaly v regionu na 30 velmi úspěšných besed,“ doplňuje Helena Rezková.

 

Právě Sokol je další velkou láskou Heleny Rezkové. Od roku 2007 je ve vedení Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a v posledních sedmi letech i její starostkou. Pod „křídly“ tak má na 4 000 sokolů nejen z Náchodska, jejichž sokolským jednotám aktivně pomáhá. Sama je také stále aktivní cvičitelkou ve své domovské jednotě ve Vlkově.

 

Náchodský deník

 

 

Agentura Regiona - kompletní mediální služby pro firmy, města i malé obce. S námi budete na očích.
© 2011  |  Regiona  |  Helena Rezková, Vlkov 114, 551 01 Jaroměř  |  +420 725 005 606  |  hrezkova@seznam.cz